Reisebetingelser
For våre reiser gjelder alminnelige vilkår for pakkereiser fastsatt av avtale mellom Den Norske Reisebransjeforening og Forbruker rådet, pakkereiseloven og forskrifter til loven, gitt av Barne- og Familiedepartementet. Vi viser til www.reiselivsforum.no for å få den fullstendige "pakkereiseloven" og "alminnelige vilkår for pakkereiser".
Ved påmelding betales det et depositum på kr 500.- for turer med en totalpris opp til kr 5 000.-, og kr 1 000.- for turer over kr 5 000.- Ved påmelding senere en 60 dager før avreise, sendes kun hovedfaktura.
Faktura med restbeløp blir sendt ut ca. 30 dager før avreise.
LB - TUR har rett til å avlyse turen dersom:
Ikke nok antall reisende senest innen 14 dager før avreise.
Forhold som f.eks. streik, innstilt transport, krig, epidemier osv.

Vi tilbyr avbestillingsforsikring (må bestilles sammen med turen). Den dekker fri avbestilling dersom deltager eller nærmeste familie blir rammet av akutt sykdom, død eller ulykke. Legeattest kreves.
Den reisende vil da få tilbakebetalt turens pris, minus prisen for avbestillingsforsikringen.
Sjekk med ditt forsikringsselskap hva forsikringen dekker.
Ved avbestilling/uteblivelse ved avreise kan LB-TUR belaste kunden økonomisk. Følgende regler gjelder dersom det ikke er tegnet avbestillingsforsikring:

45 dager før avreiseKr. 300,- i ekspedisjonsgebyr
44-30 dager før avreise 30 % av turprisen
29-15 dager før avreise 50 % av turprisen
14-8 dager før avreise 75 % av turprisen
7 dager før, eller ikke møtt frem til avreise Hele turprisen
LB-TUR er medlem av reisegarantifondet. Vi har stilt bankgaranti og dette garanterer kundens økonomiske rettigheter.
Husk pass og Helsetrygdekort på utenlandsturer!
(Forbehold om trykkfeil i katalog og reiseprogram.)